Tháng Mười Hai 6, 2016

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 06.12.2016

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 651.49   (-8.72  1.32%)  KL: 118tr HNX-INDEX: 79.34   (-1.13  1.40%) KL: 44tr Cả 2 sàn giảm điểm, Vol lớn, TT bán ra mạnh 2.Đánh giá: Phiên giảm trong xu hướng chính thị trường giảm Chờ, chưa giải ngân mua cổ phiếu. 3. Các mã breakout gần đây: HBC, FPT, CDO. MWG, DCL, INN, L14, SDI, VKC, WSB: Đều đã bị bán ra 4. Các mã đang về đích: Không có mã nào tăng trưởng CANSLIM chạy về đích => Đánh giá chung thị trường: Chờ tiếp, chưa mua vào cổ phiếu II. Các mã Breakout trong […]
Tháng Mười Hai 5, 2016
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 05.12.2016

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 660.21 (-4.93 0.74%)   KL: 87tr HNX-INDEX 80.47 (-0.70 0.87%)  KL: 67tr Cả 2 sàn giảm điểm, HSX vol lớn 2.Đánh giá: Phiên giảm trong xu hướng chính thị trường giảm Chờ, chưa giải ngân mua cổ phiếu. 3. Các mã breakout gần đây: HBC, FPT, CDO: Vẫn chưa có dấu hiệu chạy. MWG:  bán ra. DCL, INN, L14, SDI, VKC, WSB : Đang hoạt động khá tốt. 4. Các mã đang về đích: Không có mã nào CANSLIM chạy về đích => Đánh giá chung thị trường: Chờ tiếp, chưa vội giải ngân, […]
Tháng Mười Hai 2, 2016
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.12.2016

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX:   665.14     -1.40     -0.21%     KL: 136tr HNX:             81.17     -0.38     -0.47%    KL: 30tr Cả 2 sàn giảm điểm, HSX vol khá lớn 2.Đánh giá: Phiên giảm trong xu hướng chính thị trường giảm Chờ, chưa giải ngân mua cổ phiếu 3. Các mã breakout gần đây: HBC, FPT, CDO: Vẫn chưa có dấu hiệu chạy. MWG, DCL, INN, L14, SDI, VKC, WSB : Đang hoạt động khá tốt. 4. Các mã đang về đích: Không có mã nào CANSLIM chạy về […]
Tháng Mười Hai 1, 2016
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.12.2016

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX:   665.54     +1.47     +0.22%     KL: 108r HNX:             81.55     +0.92     +1.14%    KL: 43tr Cả 2 sàn tăng điểm, HNX tăng điểm mạnh, HSX tăng và cuối phiên mất điểm 2.Đánh giá: Phiên hồi thứ 2 của cả 2 sàn, chưa đủ thông tin xác nhận thị trường tăng. Vẫn chờ, tạm thời chưa giao dịch mua vào cổ phiếu 3. Các mã breakout gần đây: HBC, FPT, DCL, CDO: Vẫn chưa có dấu hiệu chạy. MWG, SIC : đang được mua vào khá […]