Tháng Ba 17, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: Phiên các quỹ review lại cổ phiếu. VN-INDEX 710.54 (-4.38 0.61%)          KL: 235tr HNX-INDEX 88.38 (+0.41 0.46%)       KL: 55tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra khối lượng giao dịch lớn 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC, REE, ACB: tiếp tục được mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC, CAV, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên 17/3/2017, các quỹ review […]
Tháng Ba 16, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  714.92 (+1.78 0.25%)          KL: 162tr HNX-INDEX  87.97 (+0.51 0.59%)        KL: 38tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC, REE, ACB: tiếp tục được mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC, CAV, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên 16/3/2017  2 sàn mua vào khá. Số phiên phân phối gần đây loãng ra, […]
Tháng Ba 15, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  713.14 (-1.57 0.22%)           KL: 130tr HNX-INDEX 87.45 (+0.29 0.34%)       KL: 38tr 2.Đánh giá: HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC: tiếp tục được mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC, CAV => Đánh giá chung thị trường: Phiên 15/3/2017  2 sàn mua vào bán ra trái chiều, vol bé. Số phiên phân phối […]
Tháng Ba 14, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 714.71 (+4.54 0.64%)         KL: 135tr HNX-INDEX 87.16 (+0.14 0.17%)        KL: 44tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC: tiếp tục tích lũy 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC => Đánh giá chung thị trường: Phiên 14/3/2017  2 sàn mua vào nhẹ. Tuy nhiên, số phiên phân phối gần đây nhiều , nên vẫn duy […]