Tháng Một 19, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 18.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 18.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 683.28  (-1.43  0.21%)  KL: 85tr HNX-INDEX: 83.3   (-0.64  0.76%)  KL: 21tr Cả 2 sàn bán ra nhẹ 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH. 4. Các mã đang về đích: ACB, REE => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang […]
Tháng Một 18, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 17.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 17.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 684.71 (+6.77 1.00%)  KL: 94tr HNX-INDEX 83.94 (+0.89 1.07%)  KL: 19tr Cả 2 sàn mua vào, HSV volume khá 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH. 4. Các mã đang về đích: ACB => Đánh giá chung […]
Tháng Một 16, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 16.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 16.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 677.94 (-7.12 1.04%)  KL: 76tr HNX-INDEX 83.05 (-0.29 0.34%)  KL: 25tr Cả 2 sàn tiếp tục bán ra 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HSG, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV, DHG, PHR,  BVH. 4. Các mã đang về đích: MCP đã bị bán ra […]
Tháng Một 13, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 13.01.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 13.01.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 685.06 (-1.90 0.28%)  KL: 82tr HNX-INDEX 83.34 (+0.05 0.06%)  KL: 24tr Cả 2 sàn tiếp tục bán ra 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên (nhẹ). 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, HPG, HSG, PTB, HAX, HBC,  PVI, DCL, KDC, CAV, GMD, CII, ACB, VCB, HCM, DHG, SMC, SZL, TLH, TRC, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI, ACB, BMI, CEO, CSV, DHG, PHR, BFC, BVH. 4. Các mã đang về đích: MCP […]