Tháng Ba 15, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  713.14 (-1.57 0.22%)           KL: 130tr HNX-INDEX 87.45 (+0.29 0.34%)       KL: 38tr 2.Đánh giá: HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC: tiếp tục được mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC, CAV => Đánh giá chung thị trường: Phiên 15/3/2017  2 sàn mua vào bán ra trái chiều, vol bé. Số phiên phân phối […]
Tháng Ba 14, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 714.71 (+4.54 0.64%)         KL: 135tr HNX-INDEX 87.16 (+0.14 0.17%)        KL: 44tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC: tiếp tục tích lũy 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG, PTB, HBC => Đánh giá chung thị trường: Phiên 14/3/2017  2 sàn mua vào nhẹ. Tuy nhiên, số phiên phân phối gần đây nhiều , nên vẫn duy […]
Tháng Ba 13, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 710.17 (-2.04 0.29%)         KL: 129tr HNX-INDEX 87.02 (-1.12 1.27%)         KL: 43tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra khá 3. Các mã đang về đích: DXG, HBC: tiếp tục tích lũy 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB, DHG => Đánh giá chung thị trường: Phiên 13/3/2017  cả 2 sàn bán ra. Số phiên phân phối gần đây nhiều , nên vẫn duy trì quan điểm: […]
Tháng Ba 10, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 10.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 10.03.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 712.21 (-3.59 0.50%)          KL: 186tr HNX-INDEX 88.13 (+0.42 0.48%)      KL: 46tr 2.Đánh giá: HNX mua vào, trong khi đó HSX bán ra khá. 3. Các mã đang về đích: DXG: tiếp tục chạy HBC: tiếp tục tích lũy 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, REE, ACB, NTC, MBB => Đánh giá chung thị trường: Phiên 10/3/2017  2 sàn mua bán trái chiều. Số phiên phân phối gần đây nhiều , […]