Tháng Hai 8, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 08.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 08.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 702.04 (+0.13 0.02%)        KL: 131tr HNX-INDEX 85.29 (+0.06 0.08%)      KL: 35tr Cả 2 sàn, vol lớn 2.Đánh giá: Vol 2 sàn khá, tuy nhiên điểm số tăng thấp 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CTD, CVT, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC, CEO, CTI, DXG, […]
Tháng Hai 7, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 07.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 07.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 701.91 (+1.87 0.27%)        KL: 151tr HNX-INDEX 85.22 (+0.26 0.30%)     KL: 37tr Cả 2 sàn mua vào, vol HSX cao 2.Đánh giá: Phiên mua vào, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên. 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CTD, CVT, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC, CEO, […]
Tháng Hai 7, 2017

Khuyến nghị mã cho điểm mua trong phiên: Thứ 3, ngày 07.02.2017

Thứ 3, ngày 07.02.2017 Cổ phiếu cho điểm mua trong phiên: PTB FMC  
Tháng Hai 7, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 06.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 06.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX: 700.04      (-0.31  0.04%)        KL: 116tr HNX-INDEX: 84.97     (-0.06  0.07%)       KL: 40tr Cả 2 sàn bán ra khá 2.Đánh giá: Phiên bán ra, trong giai đoạn thị trường chung xu hướng lên. 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CTD, CVT, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC 4. Các […]