Tháng Ba 31, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 722.31 (-1.55 0.21%)       KL: 182tr HNX-INDEX 90.82 (-0.30 0.33%)   KL: 40tr 2.Đánh giá: Hai sàn bán ra khá. 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên cả 2 sàn bán ra khá, 2 sàn đều kênh lên.  Theo dõi danh mục, có thể […]
Tháng Ba 30, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 30.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 30.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 723.86 (+3.39 0.47%)    KL: 181tr HNX-INDEX 91.12 (+0.46 0.50%)    KL: 37tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường cả 2 sàn mua vào nhẹ, 2 sàn đều kênh lên, tuy nhiêu HSX […]
Tháng Ba 29, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 29.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 29.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 720.47 (+1.21 0.17%)     KL: 173tr HNX-INDEX 90.67 (+0.12 0.14%)   KL: 40tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường cả 2 sàn mua vào nhẹ, 2 sàn đều kênh lên, tuy nhiêu HSX […]
Tháng Ba 28, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 28.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 28.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 719.26 (-4.26 0.59%)      KL: 187tr HNX-INDEX 90.54 (-0.84 0.92%)    KL: 43tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra. 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường cả 2 sàn bán ra, 2 sàn đều kênh lên, tuy nhiêu HSX […]