Tháng Tư 13, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 13.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 13.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 724.35 (-1.23 0.17%)        KL: 168tr HNX-INDEX 90.03 (-0.12 0.13%)      KL: 49tr   2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, MBB, DHG,  CTI, DXG, HPG, HSG, KSB, KDC, FPT => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn bán ra cuối phiên, số phiên phân phối an toàn. Theo dõi danh mục,  thanh lý những mã bị bán ra. Có thể xem […]
Tháng Tư 12, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 12.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 12.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  725.58 (-5.75 0.79%)       KL: 214tr HNX-INDEX  89.91 (-0.72 0.80%)     KL: 54tr   2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra khối lượng lớn. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, MBB, DHG,  HCM, SSI, CTI, DXG, HPG, HSG, KSB, KDC. => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn bán ra khối lượng lớn, số phiên phân phối an toàn.  Theo dõi danh mục,  có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu bị bán ra […]
Tháng Tư 11, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 11.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 11.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 731.33 (+1.46 0.20%)       KL: 197tr HNX-INDEX 90.63 (+0.20 0.22%)    KL: 78tr   2.Đánh giá: HSX mua vào, HNX bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  HCM, SSI, CTI, DXG, HPG, HSG, KSB, CTI => Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào, HNX bán ra, số phiên phân phối an toàn.  Theo dõi danh mục,  có thể xem xét mua thêm cổ phiếu II. Các […]
Tháng Tư 10, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 10.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 10.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 729.87 (+1.92 0.26%)     KL: 146tr HNX-INDEX 90.43 (+0.29 0.32%)     KL: 66tr   2.Đánh giá: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra cuối phiên (giao dịch khối lượng lớn) 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  HCM, SSI, CTI, DXG, HPG, HSG. => Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra cuối phiên, 2 sàn vẫn kênh lên, số phiên phân phối an toàn.  Theo dõi […]