Tháng Tư 19, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 19.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 19.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 716.77 (+1.84 0.26%)      KL: 142r HNX-INDEX 89.11 (-0.01 0.01%)     KL: 48tr 2.Đánh giá: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ trong xu hương downtrend. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: (Thị trường xuống, không xem xét) => Đánh giá chung thị trường: 2 sàn trong xu hướng downtrend. Chưa mua vào cổ phiếu Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang về đích II. Các mã Breakout trong ngày: […]
Tháng Tư 18, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 18.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 18.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 714.93 (+4.10 0.58%)       KL: 157tr HNX-INDEX 89.12 (+0.83 0.94%)      KL: 60tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào trong xu hướng downtrend 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: (Thị trường xuống, không xem xét) => Đánh giá chung thị trường: 2 sàn trong xu hướng downtrend. Chưa mua vào cổ phiếu Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang về đích II. Các mã Breakout trong ngày: HAX, KSB, PGC, […]
Tháng Tư 17, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 17.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 17.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 710.83 (-7.62 1.06%)        KL: 155tr HNX-INDEX 88.30 (-1.34 1.49%)       KL: 59tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán tiếp tục bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: (Thị trường xuống, không xem xét) => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn bán ra mạnh, 2 sàn tiếp tục kênh xuống Không mua vào cổ phiếu  Bán hết cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang về đích II. Các mã Breakout trong ngày: […]
Tháng Tư 14, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 14.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 14.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 718.45 (-5.90 0.81%)         KL: 183tr HNX-INDEX 89.64 (-0.39 0.43%)       KL: 56tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV, DHG, KSB => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn bán ra mạnh, số phiên phân phối rủi ro, 2 sàn tạo kênh xuống, => rủi ro ngắn hạn Không mua vào cổ phiếu trong phiên Chốt lời, hoặc thanh lý bớt danh mục […]