Tháng Hai 18, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 707.83 (-1.52 0.21%)         KL: 159tr HNX-INDEX 85.88 (+0.24 0.28%)     KL: 49tr 2.Đánh giá: HSX bán ra, HNX mua vào 3. Các mã đang về đích: HBC: chạy nước rút CTG, ACB, REE, PHR: đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên trong áp lực bán ra lớn (uptrend under pressure), phiên 17/2 2 sàn ngược chiều. Rất thận trọng danh mục, thanh lý bớt cổ phiếu yếu, không mua thêm II. Các mã […]
Tháng Hai 17, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 709.35 (-2.22 0.31%)         KL: 190tr HNX-INDEX 85.65 (-0.67 0.77%)       KL: 60tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra vol rất lớn 3. Các mã đang về đích: HBC, CTG, ACB, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên trong áp lực bán ra lớn (uptrend under pressure), phiên 16/2 bán ra mạnh. Rất thận trọng danh mục, thanh lý bớt cổ phiếu yếu, không mua thêm II. Các mã […]
Tháng Hai 16, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX:  711.57   (+5.31  0.75%)         KL: 152tr HNX-INDEX: 86.32   (+0.13  0.15%)        KL: 39tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá tốt, nếu  duy trì 1-2 phiên, xác nhận bằng vol tốt, thì có thể xem xét mua lại 3. Các mã đang về đích: HBC, SMC, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên vẫn có áp lực bán ra (uptrend under pressure), phiên 15/2 mua vào khá. Thận trọng danh mục, chưa cần […]
Tháng Hai 15, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 706.26 (+0.36 0.05%)         KL: 169tr HNX-INDEX 86.19 (-0.23 0.27%)          KL: 44tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra vol lớn. 3. Các mã đang về đích: HBC, SMC, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang dưới áp lực bán ra (uptrend under pressure), số phiên phân phối lớn, nên chốt lời cổ phiếu, hoặc theo dõi danh mục chặt chẽ, không mua thêm cổ phiếu II. […]