Tháng Sáu 2, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 738.81 (-2.99 0.40%)     KL: 185tr HNX-INDEX 94.36 (+0.37 0.40%)   KL:  66tr 2.Nhận xét: HNX mua vào, HSX bán ra 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Theo dõi thị trường, thị trường  có nguy cơ phá […]
Tháng Sáu 1, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 741.80 (+3.98 0.54%)       KL: 137tr HNX-INDEX 93.99 (+0.08 0.08%)    KL:  47tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra, 2 sàn giao dịch khối lượng thấp 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị […]
Tháng Năm 31, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 31.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 737.82 (-0.39 0.05%)    KL: 187tr HNX-INDEX 93.91 (+0.67 0.72%)   KL:  69tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có nguy cơ phá vỡ kênh […]
Tháng Năm 30, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 30.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 738.21 (-8.04 1.08%)      KL: 244tr HNX-INDEX 93.24 (-0.57 0.60%)    KL:  72tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, AAA, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có nguy cơ phá […]