Tháng Hai 15, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 706.26 (+0.36 0.05%)         KL: 169tr HNX-INDEX 86.19 (-0.23 0.27%)          KL: 44tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra vol lớn. 3. Các mã đang về đích: HBC, SMC, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường đang dưới áp lực bán ra (uptrend under pressure), số phiên phân phối lớn, nên chốt lời cổ phiếu, hoặc theo dõi danh mục chặt chẽ, không mua thêm cổ phiếu II. […]
Tháng Hai 13, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 705.90 (+2.12 0.30%)         KL: 158tr HNX-INDEX 86.43 (+0.39 0.45%)       KL: 42tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào vol khá 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC, CEO, CTI, DXG, FMC, HCM, IMP, SSI, VCS, CAV,  IMP, TLH, VCB, BFC, CHP, […]
Tháng Hai 10, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 10.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 10.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 703.78 (+3.13 0.45%)         KL: 129tr HNX-INDEX 86.04 (+0.39 0.45%)      KL: 46tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào vol khá 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CVT, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC, CEO, CTI, DXG, FMC, HCM, IMP, SSI, VCS, CAV,  IMP, TLH, VCB, BFC, […]
Tháng Hai 9, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 09.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 09.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 700.65 (-1.39 0.20%)         KL: 138tr HNX-INDEX 85.65 (+0.36 0.42%)       KL: 32tr 2.Đánh giá: HSX bán ra, trong khi HNX mua vào 3. Các mã breakout gần đây hoạt động OK: VIS, REE, PTB, HAX, HBC, DCL, KDC, GMD, CII, ACB, VCB, DHG, SMC, SZL, PNJ, SRF, SSN, VIC, BMI,  CEO, CSV,  PHR,  BVH, CTD, APC, CTG, ITD, CTD, CVT, CVT,  BVH, MWG, DXG, APC, BFC, CEO, CTI, DXG, FMC, HCM, IMP, SSI, VCS, CAV,  IMP, TLH, […]