Tháng Hai 18, 2017

TỔNG KẾT KHUYẾN NGHỊ TỪ 14.12.2016-14.12.2017

TỔNG KẾT KHUYẾN NGHỊ MUA CỔ PHIẾU TỪ 14.12.2016 – 14.02.2017 – Từ tín hiệu từ TT chung, IBD VN bắt đầu khuyến nghị có thể mua vào từ 14.12.2017 – IBD VN cảnh báo rủi ro thị trường, không mua vào cổ phiếu từ 09.02.2017 – IBD VN cảnh báo bán ra cổ phiếu, dừng mua thêm từ ngày 14.02.2017 TỔNG KẾT KHUYẾN NGHỊ NHƯ SAU: KHUYẾN NGHỊ MUA CP Giá thấp nhất sau khuyến nghị Giá cao nhất sau khuyến  nghị Biên độ lỗ thấp nhất Biên độ lãi cao nhất Ghi chú Ngày Mã chứng khoán Giá […]
Tháng Hai 18, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 17.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 707.83 (-1.52 0.21%)         KL: 159tr HNX-INDEX 85.88 (+0.24 0.28%)     KL: 49tr 2.Đánh giá: HSX bán ra, HNX mua vào 3. Các mã đang về đích: HBC: chạy nước rút CTG, ACB, REE, PHR: đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên trong áp lực bán ra lớn (uptrend under pressure), phiên 17/2 2 sàn ngược chiều. Rất thận trọng danh mục, thanh lý bớt cổ phiếu yếu, không mua thêm II. Các mã […]
Tháng Hai 17, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 709.35 (-2.22 0.31%)         KL: 190tr HNX-INDEX 85.65 (-0.67 0.77%)       KL: 60tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn bán ra vol rất lớn 3. Các mã đang về đích: HBC, CTG, ACB, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên trong áp lực bán ra lớn (uptrend under pressure), phiên 16/2 bán ra mạnh. Rất thận trọng danh mục, thanh lý bớt cổ phiếu yếu, không mua thêm II. Các mã […]
Tháng Hai 16, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.02.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.02.2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX:  711.57   (+5.31  0.75%)         KL: 152tr HNX-INDEX: 86.32   (+0.13  0.15%)        KL: 39tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá tốt, nếu  duy trì 1-2 phiên, xác nhận bằng vol tốt, thì có thể xem xét mua lại 3. Các mã đang về đích: HBC, SMC, REE, PHR đã bị bán ra => Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên vẫn có áp lực bán ra (uptrend under pressure), phiên 15/2 mua vào khá. Thận trọng danh mục, chưa cần […]