Tháng Tư 4, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 04.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 04.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 724.14 (+1.76 0.24%)       KL: 187tr HNX-INDEX 91.16 (+0.24 0.26%)     KL: 53tr 2.Đánh giá: Hai sàn mua vào vol khá, HNX yếu phiên chiều, và cuối phiên 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG, HPG, HSG. => Đánh giá chung thị trường: Phiên cả 2 sàn mua mua vào, […]
Tháng Tư 3, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 03.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 03.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 722.38 (+0.07 0.01%)      KL: 183tr HNX-INDEX 90.92 (+0.10 0.11%)     KL: 39tr 2.Đánh giá: Hai sàn mua vào nhẹ cuối phiên 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên cả 2 sàn mua vào nhẹ cuối phiên, 2 sàn đều kênh lên.  Theo […]
Tháng Ba 31, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 722.31 (-1.55 0.21%)       KL: 182tr HNX-INDEX 90.82 (-0.30 0.33%)   KL: 40tr 2.Đánh giá: Hai sàn bán ra khá. 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên cả 2 sàn bán ra khá, 2 sàn đều kênh lên.  Theo dõi danh mục, có thể […]
Tháng Ba 30, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 30.03.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 30.03. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 723.86 (+3.39 0.47%)    KL: 181tr HNX-INDEX 91.12 (+0.46 0.50%)    KL: 37tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào nhẹ 3. Các mã đang về đích: HBC, ACB, DXG, REE: tích lũy, mua vào 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: IDV,  ACB, MBB, DHG, HBC, CAV,  BID, HCM, SSI, CTI, VCS, DXG => Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường cả 2 sàn mua vào nhẹ, 2 sàn đều kênh lên, tuy nhiêu HSX […]