Tháng Năm 31, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 31.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 737.82 (-0.39 0.05%)    KL: 187tr HNX-INDEX 93.91 (+0.67 0.72%)   KL:  69tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có nguy cơ phá vỡ kênh […]
Tháng Năm 30, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 30.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 738.21 (-8.04 1.08%)      KL: 244tr HNX-INDEX 93.24 (-0.57 0.60%)    KL:  72tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, AAA, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có nguy cơ phá […]
Tháng Năm 29, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 29.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 746.25 (2.84 0.38%)     KL: 238tr HNX-INDEX 93.81 (0.12 0.13%)     KL:  53tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, AAA, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  trong xu hướng uptrend. Giữ […]
Tháng Năm 26, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 26.05.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 743.41 (+1.50 0.20%)       KL: 183tr HNX-INDEX 93.69 (+0.22 0.23%)    KL:  53tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, AAA, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  BVS, PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, VND, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường  trong xu hướng uptrend. […]