Tháng Mười Một 10, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 05.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 937.75 (-0.2% ) ; Vol: 304tr VN30 : 903.64 (-0.2% ) ; Vol: 98tr HNXINDEX : 138.30 (-1.2% ) ; Vol: 35tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 05/11/2020, thị trường hai sàn bán ra nhẹ. 04/11/2020 thị trường xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Mười Một 4, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 04.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 939.76 (+0.5% ) ; Vol: 351tr VN30 : 905.48 (+0.4% ) ; Vol: 112tr HNXINDEX : 140.03 (+1.0% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 04/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên, xác định đáy gần nhất. 04/11/2020 thị trường xác nhận có thể mua vào cổ phiếu và khối lượng vừa phải, nắm giữ […]
Tháng Mười Một 4, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 03.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 935.41 (+0.2% ) ; Vol: 319tr VN30 : 902.14 (+0.3% ) ; Vol: 111tr HNXINDEX : 138.58 (+1.2% ) ; Vol: 36tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/11/2020, thị trường mua vào khối lượng nhỏ. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên, xác định đáy gần nhất. Thị trường xuất hiện các phiên mua vào liên tục, chưa tham gia vào thị trường sớm, […]
Tháng Mười Một 2, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 02.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 933.68 (+0.9% ) ; Vol: 298tr VNINDEX : 933.68 (+0.9% ) ; Vol: 298tr HNXINDEX : 136.87 (+1.1% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 02/11/2020, thị trường mua vào khối lượng nhỏ. 28/10/2020, thị trường phá vỡ kênh lên, xác định đáy gần nhất. Không mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]