Tháng Năm 4, 2017
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 04.05.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 04.05. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 722.02 (+2.48 0.34%)    KL: 200tr HNX-INDEX 89.52 (-0.30 0.33%)    KL: 51tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra khối lượng khá 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT, DNP, SFG, REE, PAC, MWG, DXG, VND, NKG 4. Các mã giai đoạn về đích, giao động mạnh: RAL, BHS, PNJ => Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào bán ra ngược chiều, thị trường chưa xác nhận mua vào […]
Tháng Năm 3, 2017
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 03.05.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 03.05. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 719.54 (+1.81 0.25%)      KL: 169tr HNX-INDEX 89.82 (+0.29 0.32%)   KL: 48tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: RAL, BHS, KSB, DHG, VNM, FPT, DNP, SFG, REE => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn mua vào khá, thị trường chưa xác nhận mua vào rõ dàng Có thể giải ngân sớm, mua vào 10-15% giá trị tài khoản II. Các mã Breakout trong ngày: CHP, DAG, […]
Tháng Tư 28, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 28.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 28.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 717.73 (+1.20 0.17%)  KL: 175tr HNX-INDEX 89.54 (+0.22 0.25%)  KL: 50tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: (Thị trường chưa xác nhận xu hướng lên, chưa tổng hợp) => Đánh giá chung thị trường: Cả 2 sàn mua vào khá, Thị trường chưa xác nhận xu hướng lên Chưa mua vào cổ phiếu II. Các mã Breakout trong ngày: BMI, CII, GMD, HCM, LDG, MBB, TCM, TRA Lưu […]
Tháng Tư 27, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 27.04.2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 27.04. 2017 I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 716.53 (+6.49 0.91%)  KL: 164tr HNX-INDEX 89.32 (+0.76 0.86%)  KL: 55tr 2.Đánh giá: Cả 2 sàn mua vào khá mạnh trong xu hướng downtrend. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: (Thị trường xuống, chưa xem xét) => Đánh giá chung thị trường: 2 sàn trong xu hướng downtrend. Chưa mua vào cổ phiếu II. Các mã Breakout trong ngày: CTI, DCM, DHG, IDV, NNC, PAC, PNJ, SJD, VNM. Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không […]