Tháng Chín 8, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 07.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 888.25 (-1.5% ) ; Vol: 383tr VN30 : 824.36 (-1.9% ) ; Vol: 98tr HNXINDEX : 125.43 (-0.6% ) ; Vol: 52tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 07/09/2020, thị trường hai sàn bán ra mạnh. Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Chín 8, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 04.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 901.54 (-0.3% ) ; Vol: 316tr VN30 : 840.54 (-0.4% ) ; Vol: 103tr HNXINDEX : 126.15 (+0.1% ) ; Vol: 51tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 04/09/2020, thị trường HSX bán ra, HNX mua vào. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Chín 8, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 03.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 903.97 (+1.4% ) ; Vol: 323tr VN30 : 843.64 (+1.4% ) ; Vol: 105tr HNXINDEX : 126.05 (+0.5% ) ; Vol: 52tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 03/09/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, […]
Tháng Chín 2, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 01.09.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 891.73 (+1.1% ) ; Vol: 285tr VN30 : 832.03 (+1.0% ) ; Vol: 79tr HNXINDEX : 125.41 (+0.4% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 01/09/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NHA, […]