Tháng Tám 7, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 07.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  792.98 (+4.30 0.55%)          KL: 210tr HNX-INDEX  102.40 (+0.47 0.46%)       KL:  87tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS,  BVS, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG,  PPC,  GAS, PNJ, PDR, DIG, SHS, PLX, TRC, BFC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: BID, PHR, VCS, MBS => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ phiếu, […]
Tháng Tám 5, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 04.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  788.68 (+0.19 0.02%)         KL: 190tr HNX-INDEX  101.94 (+0.50 0.49%)       KL:  60tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua mua vào yếu. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS,  BVS, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG,  PPC,  GAS, PNJ, PDR, DIG, SHS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: BID, PHR, VCS, MBS => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ phiếu, và […]
Tháng Tám 3, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 03.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  788.49 (+2.26 0.29%)          KL: 209tr HNX-INDEX  101.44 (+0.46 0.46%)       KL:  76tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG, VIC, PPC, MBS, GAS, PNJ, PDR, 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ […]
Tháng Tám 2, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 02.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  786.23 (-0.58 0.07%)         KL: 195tr HNX-INDEX  100.97 (-0.35 0.35%)       KL:  74tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG, VIC, PPC, MBS, GAS, PNJ. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ […]