Tháng Sáu 7, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 07.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 753.46 (+2.15 0.29%)       KL: 192tr HNX-INDEX 97.47 (+1.72 1.80%)       KL:  91tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn mua vào mạnh 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, NKG, HSG, BID, CTI, PNJ, BHS, KDC, CVT, BID, CTG, CHP, VND. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB, HAX, PHR => Đánh giá chung thị trường: Theo trường mua vào tốt, xác […]
Tháng Sáu 6, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 06.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 751.31 (+7.82 1.05%)       KL: 171tr HNX-INDEX 95.74 (+0.82 0.86%)   KL:  72tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn mua vào vừa khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, NKG, HSG, BID, CTI, PNJ, BHS, KDC, CVT, BID. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB, HAX, PHR => Đánh giá chung thị trường: Theo trường mua vào tốt, xác nhận lại xu […]
Tháng Sáu 5, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 05.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 743.49 (+4.68 0.63%)      KL: 158tr HNX-INDEX 94.93 (+0.56 0.60%)    KL:  62tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn mua vào vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  PNJ, NKG, HSG, BID, CTI, PNJ, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB, HAX, PHR => Đánh giá chung thị trường: Theo dõi thị trường, thị trường  có nguy […]
Tháng Sáu 2, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 738.81 (-2.99 0.40%)     KL: 185tr HNX-INDEX 94.36 (+0.37 0.40%)   KL:  66tr 2.Nhận xét: HNX mua vào, HSX bán ra 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: KSB, DHG, VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, RAL, MBB, PHR, GMD,  PNJ, PGS, NKG, HSG, BID, CTI, DPR, PNJ, SLS, DPR, BHS, KDC, CVT. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHT, DMC, DHG, HCM, MBB => Đánh giá chung thị trường: Theo dõi thị trường, thị trường  có nguy cơ phá […]