Tháng Tám 29, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 29.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  774.03 (-3.23 0.42%)          KL: 256tr HNX-INDEX  103.52 (-0.38 0.37%)      KL:  48tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, L14, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS, DBT, HPG, IDV, PLX, VIC, HBC, MWG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS 5. Đánh giá chung thị trường: Phiên thị trường bán ra, trong giai đoạn thị trường hồi phục khá tốt. Có thể duy trì, […]
Tháng Tám 28, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 28.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  777.26 (+5.63 0.73%)           KL: 241tr HNX-INDEX  103.90 (+1.27 1.23%)        KL:  56tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, L14, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS, DBT, HPG, IDV, PLX, VIC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận mua lại khá tốt. Có thể giải ngân sớm 2-30% giá trị tài khoản. II. Các […]
Tháng Tám 25, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 25.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  771.63 (+1.86 0.24%)            KL: 209tr HNX-INDEX  102.64 (+0.35 0.34%)       KL:  49tr 2.Nhận xét: Phiên 2 sàn mua vào khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, L14, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có dấu hiệu phục hồi, tạo lại kênh lên Có thể giải ngân sớm 15-20% giá trị tài khoản. II. Các mã […]
Tháng Tám 24, 2017
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 24.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  769.77 (+3.79 0.49%)            KL: 209tr HNX-INDEX  102.28 (+1.00 0.99%)        KL:  49tr 2.Nhận xét: Phiên 2 sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  downtrend, phiên mua lại thứ 2. Chưa mua vào cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong ngày: ACB, CSC, CTD, DHA, MBB, MBS, PGS, PLX Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị […]