Tháng Sáu 26, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 26.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 772.52 (+3.51 0.46%)          KL: 212tr HNX-INDEX 98.73 (+0.45 0.46%)       KL:  52tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, BID,  PNJ,  KDC, BID, CTG, CHP,  TDH, KDH, C47, PDR, VCB, CTD, HPG, PVT, CHP, IMP, AAA, BHS, SSI, EIB, RAL, NLG, KSB, DHA, CVT, PDR, HSG, VCS, BVS, FCN, DCM, CSV, VSH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Sáu 23, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 769.01 (+2.71 0.35%)          KL: 213tr HNX-INDEX 98.27 (-0.33 0.34%)        KL:  47tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, BID,  PNJ,  KDC, BID, CTG, CHP,  TDH, KDH, C47, PDR, VCB, CTD, HPG, PVT, CHP, IMP, AAA, BHS, SSI, EIB, RAL, NLG, KSB, DHA, CVT, PDR, HSG, VCS, BVS, FCN, DCM 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Sáu 22, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 22.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 766.30 (-1.11 0.14%)          KL: 195tr HNX-INDEX 98.61 (-0.07 0.07%)      KL:  52tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, BID,  PNJ,  KDC, BID, CTG, CHP,  TDH, KDH, C47, PDR, VCB, CTD, HPG, PVT, CHP, IMP, AAA, BHS, SSI, EIB, RAL, NLG, KSB, DHA, CVT, PDR, HSG. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHG, HAX, PHR, PAC, C47, PIV, […]
Tháng Sáu 21, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 21.06.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX 767.41 (-0.58 0.08%)       KL: 193tr HNX-INDEX 98.68 (-1.12 1.12%)       KL:  65tr 2.Nhận xét: Cả 2 sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VNM, FPT,  REE, PAC, MWG, VND,  HCM, BFC, HAX, VCG, ACB, DMC, HBC, MBB, PHR, GMD,  PNJ, BID,  PNJ,  KDC, BID, CTG, CHP,  TDH, KDH, C47, PDR, VCB, CTD, HPG, PVT, CHP, IMP, AAA, BHS, SSI, EIB, RAL, NLG. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DHG, HAX, PHR, PAC, C47, PIV, DMC, MBB => Đánh giá […]