Tháng Tám 3, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 03.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  788.49 (+2.26 0.29%)          KL: 209tr HNX-INDEX  101.44 (+0.46 0.46%)       KL:  76tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG, VIC, PPC, MBS, GAS, PNJ, PDR, 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ […]
Tháng Tám 2, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 02.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  786.23 (-0.58 0.07%)         KL: 195tr HNX-INDEX  100.97 (-0.35 0.35%)       KL:  74tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG, VIC, PPC, MBS, GAS, PNJ. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ […]
Tháng Tám 1, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 01.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  786.81 (+3.26 0.42%)         KL: 201tr HNX-INDEX  101.33 (+0.14 0.14%)       KL:  71tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP, KDC,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG, VIC, PPC, MBS, GAS, PNJ. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. An toàn giữ cổ […]
Tháng Bảy 31, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 31.07.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  783.55 (+6.46  0.83%)      KL: 259tr VN-INDEX  101.18 (+0.63  0.63%)       KL:  76tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CHP, CSV, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP, KDC,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH, L14, PPC, MBS, VIC, CTG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MBB, BID, PHR, PTB => Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận lại uptrend. An toàn giữ cổ phiếu, […]