Tháng Tám 26, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 26.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 873.47 (-0.1% ) ; Vol: 321tr VN30 : 812.36 (-0.3% ) ; Vol: 89tr HNXINDEX : 123.89 (+0.4% ) ; Vol: 59tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/08/2020, thị trường HSX bán ra, HNX mua vào. Thị trường kênh lên nhịp mới. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Tám 26, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 25.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 874.12 (+0.6% ) ; Vol: 342tr VN30 : 815.18 (+0.7% ) ; Vol: 107tr HNXINDEX : 123.37 (+0.2% ) ; Vol: 53tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 25/08/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên nhịp mới. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Tám 24, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 24.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 868.68 (+1.6% ) ; Vol: 346tr VN30 : 809.69 (+2.0% ) ; Vol: 102tr HNXINDEX : 123.16 (+0.4% ) ; Vol: 48tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 24/08/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên nhịp mới. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Tám 22, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 21.08.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 854.78 (+0.8% ) ; Vol: 263tr VN30 : 793.60 (+1.0% ) ; Vol: 78tr HNXINDEX : 122.64 (+1.2% ) ; Vol: 44tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 21/08/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh. Thị trường kênh lên nhịp mới. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động […]