Tháng Bảy 27, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 27.07.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  771.50 (-2.38 0.31%)      KL: 191tr HNX-INDEX  99.63 (+0.20 0.20%)  KL:  62tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, trong khi HNX mua vào nhẹ 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CHP, CSV, CVT, DBD, DNP, FPT, REE, HBC, HPG, IMP, KDC,  MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: => Đánh giá chung thị trường: Thị trường cơ hội tạo lại kênh lên Bắt đầu theo dõi lại thị trường, có thể giải […]
Tháng Bảy 26, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 26.07.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  773.88 (+6.61 0.86%)   KL: 189tr HNX-INDEX  99.43 (+1.62 1.65%)   KL:  70tr 2.Nhận xét: Thị trường mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: MBB, BID, PHR, DHA, HDC, NLG, VCS, BHS, BVS, C47, CHP, CSV, CVT, DBD, DNP, FPT, HBC, HPG, IMP, KDC, MBB, MWG, NTC, PDR, PTB, PVT, REE, SBT, VND, VSH, 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: => Đánh giá chung thị trường: Thị trường cơ hội tạo lại kênh lên Bắt đầu theo dõi lại thị trường, có thể giải ngân mua vào 15-20% giá […]
Tháng Bảy 25, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 25.07.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  767.27 (+7.53 0.99%)    KL: 139tr HNX-INDEX  97.81 (+0.88 0.91%)   KL:  53tr 2.Nhận xét: Thị trường mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Chưa xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: => Đánh giá chung thị trường: Thị trường downtrend, có dấu hiệu hồi phục Bắt đầu theo dõi lại thị trường Chưa mua vào cổ phiếu sớm II. Các mã Breakout trong ngày: MBB, BID, PHR Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần […]
Tháng Bảy 24, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 24.07.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  759.74 (-2.12 0.28%)     KL: 159tr HNX-INDEX  96.93 (-1.03 1.05%)   KL:  61tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Chưa xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: => Đánh giá chung thị trường: Thị trường downtrend Không nên giữ và mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích […]