Tháng Mười 16, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 16.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  819.43 (-1.52 0.19%)            KL: 169tr HNX-INDEX  109.30 (+0.20 0.18%)      KL:  46tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC,  MWG, PGS, VCS, HBC, VJC, SHS, MBB, VPH, PDR, APC, PAC, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN, PVI, DGW, MBS, SDI, DXG, FPT, SCS, VCI, VIS, NTC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, MWG, ACB, SHS, SJS, SDI, FPT, VIC, VCI 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend Giữ […]
Tháng Mười 13, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 13.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  820.95 (+5.08 0.62%)         KL: 154tr HNX-INDEX  109.11 (+0.73 0.67%)       KL:  42tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, VCS, HBC, VJC, SHS, MBB, VPH, PDR, APC, PAC, NKG, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN, SBV, PVI, DGW, MBS, SDI, DXG, FPT, SCS, VCI 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: MWG, HPG, APC, ACB, SHS, SJS, SDI, FPT, VIC 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend Giữ cổ […]
Tháng Mười 12, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 12.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  815.87 (+1.92 0.24%          KL: 149tr HNX-INDEX  108.38 (-0.27 0.25%)    KL:  49tr 2.Nhận xét: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, VCS, HBC, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN, SBV, PVI, DGW, HCM, MBS, SDI, SJS, DXG, FPT, PGS, SCS, VCI 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CVT, MWG, HPG, APC, ACB, SHS, SJS, SDI, FPT 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường […]
Tháng Mười 11, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 11.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  813.95 (+3.30 0.41%)         KL: 181tr HNX-INDEX  108.65 (+0.08 0.08%)    KL:  48tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào, cuối phiên bán ra nhẹ 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, VCS, HBC, PIV, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN, SBV, PVI, DGW, HCM, MBS, SDI, SJS, DXG, FPT, PGS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CVT, MWG, HPG, APC, ACB, SHS, SJS, SDI 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường […]