Tháng Mười 26, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 26.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  830.11 (-0.58 0.07%)      KL: 187tr HNX-INDEX  106.31 (-1.09 1.01%)     KL:  57tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, VCS, VJC, MBB, PDR, VCB, MSN, DGW, FPT, SCS, VIS, NTC, BID, CMG, CSV, ACV, APC, VNM 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, MWG 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên, mật độ phân phối khá dày, có khả năng nhập lại kênh cũ. Giữ cổ phiếu, có thể xem xem giải ngân lại […]
Tháng Mười 25, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 25.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  830.69 (+5.45 0.66%)       KL: 160tr HNX-INDEX  107.40 (+0.71 0.67%)    KL:  37tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, PGS, VCS, VJC, MBB, PDR, HDC, VCB, MSN, DGW, SDI, FPT, SCS, VIS, NTC, BID, CTG, CMG, CSV, ACV, APC, VNM 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, MWG 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên, mật độ phân phối khá dày, có khả năng nhập lại kênh cũ. Giữ cổ phiếu, có thể […]
Tháng Mười 24, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 24.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  825.24 (+5.20 0.63%)        KL: 180tr HNX-INDEX  106.69 (+0.44 0.42%)     KL:  43tr 2.Nhận xét: Phiên 2 sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Bán hết cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. Thị trường phù hợp bán khống II. Các mã Breakout trong ngày: KDH, NCT Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải […]
Tháng Mười 23, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 23.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  820.04 (-6.80 0.82%)       KL: 211tr HNX-INDEX  106.24 (-1.90 1.76%)      KL:  53tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Bán hết cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. Thị trường phù hợp bán khống II. Các mã Breakout trong ngày: VIS, VPH Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến […]