Tháng Tám 24, 2017
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 24.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  769.77 (+3.79 0.49%)            KL: 209tr HNX-INDEX  102.28 (+1.00 0.99%)        KL:  49tr 2.Nhận xét: Phiên 2 sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  downtrend, phiên mua lại thứ 2. Chưa mua vào cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong ngày: ACB, CSC, CTD, DHA, MBB, MBS, PGS, PLX Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị […]
Tháng Tám 23, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 23.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  765.98 (+4.72 0.62%)            KL: 159tr HNX-INDEX  101.28 (+0.41 0.41%)         KL:  35tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  downtrend Không mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình […]
Tháng Tám 22, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 22.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  761.26 (-7.53 0.98%)              KL: 154tr HNX-INDEX  100.87 (-0.26 0.26%)          KL:  44tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  downtrend Không mua vào cổ phiếu. Phiên bán khống tốt II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn […]
Tháng Tám 21, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 21.08.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  768.79 (-0.18 0.02%)                 KL: 152tr HNX-INDEX  101.13 (+0.30 0.30%)             KL:  41tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên, downtrend Không mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị […]