Tháng Mười Hai 7, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 07.12.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  938.65 (-8.99 0.95%)     KL: 197tr HNX-INDEX  114.53 (+1.16 1.02%)   KL: 54tr 2.Nhận xét: HSX tiếp tục bán ra, HNX mua vào nhẹ 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): MBB, VCB, VIS, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, CTG, MBS, DIG, VCG, ACB, HCM, PNJ, VCI, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, DHC, HPG, LDG, SHS, FCN, PPC, BVH, GEX, SBA, SBV, STB, ITC, ALV, IDI, LGL, PGC, PHR, DXG, SSI, NCT, NT2, PVC, […]
Tháng Mười Hai 6, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 06.12.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  947.64 (-5.66 0.59%)      KL: 242tr HNX-INDEX  113.37 (+0.14 0.12%)    KL: 75tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, MBB, VCB, FPT, VIS, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, DIG, VCG, ACB, HCM, PNJ, VCI, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, DHC, HPG, LDG, REE, SHS, FCN, PPC, BVH, GEX, SBA, SBV, STB, ITC, ALV, IDI, LGL, PGC, PHR, VPB, DXG, […]
Tháng Mười Hai 5, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 05.12.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  953.30 (-16.72 1.72%)     KL: 266tr HNX-INDEX  113.23 (-3.48 2.98%)    KL: 83tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, MBB, VCB, FPT, VIS, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, VCI, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, DHC, HPG, LDG, REE, SHS, FCN, LHG, PPC, BVH, GEX, SBA, SBV, STB, ITC, ALV, IDI, LGL, PGC, PHR, VPB, […]
Tháng Mười Hai 4, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 04.12.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  970.02 (+9.69 1.01%)       KL: 270tr HNX-INDEX  116.70 (+1.21 1.05%)     KL: 98tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIC, VJC, MBB, VCB, FPT, VIS, BID, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, PVI, VCI, VGC, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, DGW, DHC, HPG, LDG, REE, SHS, FCN, LHG, PPC, BVH, GEX, SBA, SBV, STB, ITC, […]