Tháng Chín 19, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 19.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  805.93 (-1.94 0.24%)            KL: 173tr HNX-INDEX  104.73 (-0.40 0.38%)        KL:  58tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, MWG, PGS, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, PDR, DPR,  MSN, PTB, SHS, PVI, SAB, AAA, MBB, VPH, PVT, MBS, PAC, APC, DXG, LDG, FIT, PHR, NKG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PGS, PIV, VIC, MSN 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend. Giữ và […]
Tháng Chín 18, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 18.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  807.87 (+2.05 0.25%)          KL: 174tr HNX-INDEX  105.13 (+0.65 0.62%)        KL:  80tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, MWG, PGS, PLX, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, PDR, DPR,  MSN, PTB, SHS, PVI, SAB, AAA, MBB, VPH, PVT, MBS, PAC, APC, DXG, LDG, FIT, PHR 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PGS, PIV, VIC, MSN 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận lại uptrend […]
Tháng Chín 15, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 15.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  805.82 (+0.50 0.06%)           KL: 164tr HNX-INDEX  104.49 (-0.10 0.10%)          KL:  54tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra và mua lại khá tốt ở cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, MWG, PGS, PLX, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, PDR, DPR,  MSN, PTB, SHS, PVI, SAB, AAA, MBB, VPH, PVT, MBS, PAC, APC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV, VIC, MSN 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường […]
Tháng Chín 14, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 14.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  806.32 (+3.54 0.44%)            KL: 163tr HNX-INDEX  104.38 (-0.05 0.05%)          KL:  70tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra khối lượng lớn. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, MWG, PGS, PLX, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, PDR, DPR,  MSN, PTB, SHS, PVI, SAB, AAA, MBB, VPH, PVT, MBS, PAC, APC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV, VIC, MSN 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận […]