Tháng Chín 12, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 12.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  799.94 (2.47 0.31%)             KL: 153tr HNX-INDEX  103.72 (0.84 0.81%)         KL:  42tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, IDV, MWG, PGS, PLX, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, DPR, MSN, PTB, SHS, PVI, SAB, AAA, MBB, VPH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV, VIC, MSN 5. Đánh giá chung thị trường: HNX phá vỡ kênh lên. Lợi nhuận tài khoản tốt, […]
Tháng Chín 11, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 11.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  797.47 (-3.73 0.47%)             KL: 156tr HNX-INDEX  102.89 (-1.03 0.99%)         KL:  39tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, FPT, HPG, IDV, MWG, PGS, PLX, PNJ, VCS, HBC, NTC, PIV, VJC, LCG, PHC, FMC, DPR, MSN, PTB, SHS, PVI, SAB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV 5. Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra khá mạnh, HNX phá vỡ kênh lên Không mua vào cổ phiếu […]
Tháng Chín 8, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 08.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  801.20 (+4.48 0.56%)           KL: 132tr HNX-INDEX  103.92 (-0.69 0.66%)         KL:  42tr 2.Nhận xét: HSX mua vào thiếu khối lượng, HNX bán ra mạnh 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS, HPG, IDV, PLX, VIC, HBC, MWG, NTC, PHR, PIV, PNJ, LAS, VJC, LCG, PHC, CMG, FMC, FTM, DPR, MSN, PTB, SHS, PVI, SAB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV 5. Đánh […]
Tháng Chín 7, 2017
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 07.09.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  796.72 (+3.17 0.40%)            KL: 155tr HNX-INDEX  104.61 (+0.11 0.11%)          KL:  40tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS, HPG, IDV, PLX, VIC, HBC, MWG, NTC, PHR, PIV, PNJ, LAS, VJC, LCG, PHC, CMG, FMC, FTM, DPR, MSN, PTB, SHS, PVI, SAB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: L14, PGS, PIV 5. Đánh […]