Tháng Mười 6, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 06.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  807.80 (2.57 0.32%)         KL: 133tr HNX-INDEX  107.98 (1.02 0.95%)       KL:  53tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, VCS, HBC, PIV, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN, SBV, PIV, PVI, DGW 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VJC, HPG, APC 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường đi ngang cơ hội hồi phục tốt Giữ cổ phiếu, có thể mua thêm […]
Tháng Mười 5, 2017
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 05.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  805.23 (-0.43 0.05%)          KL: 148tr HNX-INDEX  106.96 (-0.47 0.44%)       KL:  47tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, VCS, HBC, PIV, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GMD, HDC, HDG, VCB, SJS, MSN 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VJC, HPG 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường đi ngang mật độ phân phối tăng thêm. Giữ cổ phiếu, không mua cổ phiếu trong […]
Tháng Mười 4, 2017
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 04.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  805.66 (+7.66 0.96%)          KL: 118tr HNX-INDEX  107.43 (+0.90 0.84%)      KL:  36tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, PNJ, VCS, HBC, PIV, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GAS, GMD, HDC, HDG, VCB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VJC, HPG 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường đi ngang mật độ phân phối loãng hơn Giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua thêm […]
Tháng Mười 3, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 03.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  798.00 (-4.23 0.53%)          KL: 162tr HNX-INDEX  106.53 (-0.98 0.91%)       KL:  52tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục bán ra khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: CVT, VIC, CSC, HPG, MWG, PGS, PNJ, VCS, HBC, PIV, VJC,  PDR,  PTB, SHS, MBB, VPH, PAC, APC, NKG, ACB, GAS, GMD, HDC, HDG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VJC, HPG, ACB 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường đi ngang mật độ phân phối lớn. Không mua cổ phiếu trong phiên, thanh lý, […]