Tháng Mười Một 3, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 03.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  843.73 (+10.64 1.28%)    KL: 203tr HNX-INDEX  104.36 (+0.94 0.91%)  KL:  48tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, VCS, VJC, MBB, VCB, MSN, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, APC, VNM, NT2, CTD, GAS, SAB, VMC, VNG, FMC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, VIC 5. Đánh giá chung thị trường: HSX sideway, HNX kênh xuống, thị trường phân phối dày. Giữ cổ phiếu, không mua thêm cổ phiếu trong phiên. II. Các mã Breakout trong ngày: BMI, […]
Tháng Mười Một 2, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 02.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  833.09 (-9.62 1.14%)     KL: 193tr HNX-INDEX  103.42 (-1.56 1.48%)  KL:  51tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, VCS, VJC, MBB, VCB, MSN, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, APC, VNM, NT2, CTD, GAS, SAB, VMC, VNG, FMC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, VIC 5. Đánh giá chung thị trường: Hai sàn kênh xuống. Không mua cổ phiếu, thanh lý bớt cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: ADS, CMG, CTD, FMC Lưu ý: Đây là […]
Tháng Mười Một 1, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 01.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  842.71 (+5.43 0.65%)      KL: 172tr HNX-INDEX  104.98 (-0.18 0.17%)   KL:  46tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, VCS, VJC, MBB, VCB, MSN, DGW, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, APC, VNM, NT2, CTD, GAS, SAB, VMC, VNG, FMC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, MWG 5. Đánh giá chung thị trường: HSX kênh lên, HNX kênh xuống, mật độ phân phối dày Giữ cổ phiếu, hạn chế mua thêm cổ phiếu trừ khi có bảo […]
Tháng Mười 31, 2017

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 31.10.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  837.28 (-7.92 0.94%)       KL: 192tr HNX-INDEX  105.16 (-0.82 0.77%)     KL:  44tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, CSC, VCS, VJC, MBB, VCB, MSN, DGW, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, CSV, ACV, APC, VNM, NT2, CTD, GAS, SAB, VMC, VNG. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: APC, MWG 5. Đánh giá chung thị trường: HSX kênh lên, HNX kênh xuống, mật độ phân phối dày Giữ cổ phiếu, không mua thêm cổ phiếu trong phiên. II. Các mã Breakout […]