Tháng Mười Một 24, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 24.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  935.57 (+1.87 0.20%)         KL: 226tr HNX-INDEX  110.83 (+0.65 0.59%)      KL:  63tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIC, VJC, MBB, VCB, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, NCT, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, PVI, VCI, VGC, MWG, IMP, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, NTP, DGW, DHC, HPG, LDG, REE 4. Các […]
Tháng Mười Một 23, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 23.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  933.70 (+1.04 0.11%)        KL: 223tr HNX-INDEX  110.18 (+0.89 0.82%)     KL:  82tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh và bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIC, VJC, MBB, VCB, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, NCT, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, PVI, VCI, VGC, MWG, IMP, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF, PC1, NTP 4. Các mã giai […]
Tháng Mười Một 22, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 22.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  932.66 (+14.36 1.56%)     KL: 210tr HNX-INDEX  109.29 (+1.27 1.17%)     KL:  52tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIC, VJC, MBB, VCB, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, NCT, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, PVI, VCI, VGC, MWG, IMP, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND, NTC, SJF 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ACV, VIC, CMG, […]
Tháng Mười Một 21, 2017
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 21.11.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  918.30 (+14.75 1.63%)      KL: 230tr HNX-INDEX  108.02 (-0.09 0.08%)    KL:  50tr 2.Nhận xét: HSX mua vào mạnh, HNX bán khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt: VIC, VJC, MBB, VCB, FPT, SCS, VIS, BID, CMG, ACV, VNM, GAS, FMC, D2D, PVT, NKG, PDR, CTG, MBS, NCT, DIG, VCG, KDH, ACB, HCM, PNJ, PVI, VCI, VGC, MWG, IMP, SJD, APC, DBD, MSN, SAB, SJS, VND 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ACV, VIC, CMG, VNM, NCT, FPT, PVT 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường uptrend […]