Tháng Hai 24, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,102.85 (+2.5% ) ; Vol: 177tr HNX : 126.24 (+1.2% ) ; Vol: 46tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VMC, VND, VNG, LDG, NLG, SJC, DGW, HPG, MBB, VGT, TV2 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]
Tháng Hai 22, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 22.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,076.03 (-1.0% ) ; Vol: 185tr HNX : 124.70 (-0.9% ) ; Vol: 53tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, NBB, NS3, SSI, VCB, VMC, VND, VNG, LDG, NLG, SJC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị […]
Tháng Hai 21, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 21.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,087.15 (+2.6% ) ; Vol: 165tr HNX : 125.85 (+1.2% ) ; Vol: 51tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục mua vào khối lượng vừa phải 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, NBB, NS3, SSI, VCB, VMC, VND, VNG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh […]
Tháng Hai 13, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 13.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,059.73 (+1.7% ) ; Vol: 158tr HNX : 124.31 (+1.9% ) ; Vol: 45tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khối lượng thấp. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường downtrend có xu hướng mua lại. Có thể giải ngân 15-20% […]