Tháng Ba 1, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,115.79 (-0.5% ) ; Vol: 207tr HNX : 127.10 (-0.7% ) ; Vol: 74tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra, phân phối. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VND, LDG, NLG, DGW, HPG, MBB, TV2, PLX, VRE, HD2, HVN, FMC, IDI, KDH, PHR, TNG, VCI, CTS, L14, SHS 4. Các mã giai đoạn về […]
Tháng Hai 28, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 28.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,121.54 (+0.2% ) ; Vol: 213tr HNX : 128.05 (+0.6% ) ; Vol: 62tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VND, LDG, NLG, SJC, DGW, HPG, MBB, TV2, BWE, PLX, VRE, HD2, HVN, FMC, IDI, KDH, PHR, TNG, VCI 4. Các mã giai đoạn về […]
Tháng Hai 27, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 27.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,119.61 (+0.5% ) ; Vol: 175tr HNX : 127.29 (+0.9% ) ; Vol: 52tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VMC, VND, VNG, LDG, NLG, SJC, DGW, HPG, MBB, VGT, TV2, BWE, PLX, VRE, HD2, HVN 4. Các mã giai đoạn về đích, dao […]
Tháng Hai 26, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 26.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,114.53 (+1.1% ) ; Vol: 222tr HNX : 126.18 (-0.0% ) ; Vol: 74tr 2.Nhận xét: Hai sàn phân phối, bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VMC, VND, VNG, LDG, NLG, SJC, DGW, HPG, MBB, VGT, TV2, BWE, PLX, VRE 4. Các mã giai đoạn về đích, […]