Tháng Tư 7, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 06.04.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,199.96 (+0.6% ) ; Vol: 218tr HNX : 138.02 (+0.9% ) ; Vol: 65tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): NDN, GAS, TVB, VCI, BVH, VIC, L14, VHC, VCS, ANV, VPI, NLG, KDH, VPB, CEO, D2D, LHG, PDR, NVL, TBD, VND, PVT, TTB, GEX, VCA, MBS, ACB, DGW, HCM, SCR, VCB, SSI, VDS, CTS, HDG, MBB, PAN, SHS, NDX, PHC, FMC, DS3, DXG, FPT, HLD, LDG, […]
Tháng Tư 5, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 05.04.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,193.17 (+0.1% ) ; Vol: 187tr HNX : 136.75 (+1.1% ) ; Vol: 47tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): PNJ, NDN, GAS, BID, TVB, VCI, BVH, VIC, L14, VHC, VCS, ANV, VPI, NLG, KDH, VPB, CEO, D2D, LHG, PDR, NVL, TBD, VND, PVT, TTB, GEX, VCA, MBS, ACB, DGW, HCM, SCR, VCB, SSI, VDS, CTS, HDG, MBB, PAN, SHS, NDX, PHC, FMC, DS3, DXG, FPT, […]
Tháng Tư 4, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 04.04.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,191.54 (+0.3% ) ; Vol: 194trr HNX : 135.32 (-0.2% ) ; Vol: 60tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): PNJ, NDN, GAS, BID, TVB, VCI, BVH, VIC, MSN, L14, VHC, VCS, VJC, ANV, VPI, C21, NLG, GIL, KDH, VPB, CEO, D2D, LHG, PDR, KOS, NVL, TBD, VND, PVT, TTB, GEX, VCA, MBS, ACB, DGW, HCM, SCR, VCB, SSI, VDS, CTS, HDG, MBB, […]
Tháng Tư 3, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 03.04.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,188.29 (-0.7% ) ; Vol: 218tr HNX : 135.63 (+0.2% ) ; Vol: 55tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): PNJ, NDN, GAS, BID, TVB, VCI, BVH, VIC, MSN, L14, VHC, VCS, VJC, ANV, VPI, C21, NLG, GIL, KDH, VPB, CEO, D2D, LHG, PDR, KOS, NVL, TBD, VND, PVT, TTB, GEX, VCA, MBS, ACB, DGW, HCM, SCR, VCB, SSI, VDS, CTS, HDG, MBB, PAN, SHS 4. […]