Tháng Hai 3, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,105.04 (+5.37 0.49%);      Vol: 200tr  HNX-INDEX  123.97 (+0.82 0.67%);      Vol: 55tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, HPG, MBS, PGS, SSI, MBB, BVH, VIC, ACB, LDG, ANV, DPG, DXG, FMC, FTS, KDH, MCH, NVL, HDG, NBB, TNG, VIB, CTI, LHG, SCS, BSI, DGW, EIB, HCM, KDC, VCB, VMC, BID, GAS, HLD, SHS, PVI, CTG, PDR, TVS, VCI, VHC, VND, VPB, BWE, […]
Tháng Hai 1, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,099.67 (-10.69 0.96%);   Vol: 269tr  HNX-INDEX  123.15 (-2.75 2.18%);      Vol: 115tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, HPG, MBS, PGS, PLX, SSI, MBB, BVH, VIC, ACB, LDG, ANV, DPG, DXG, FMC, FTS, KDH, MCH, NVL, HDG, NBB, TNG, VIB, CTI, LHG, SCS, BSI, DGW, EIB, HCM, KDC, VCB, VMC, BID, GAS, HLD, MSR, SHS, PVI, CTG, PDR, TVS, VCI, VHC, VND, VPB, BWE, […]
Tháng Một 31, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 31.01.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,110.36 (-0.20 0.02%);   Vol: 351tr  HNX-INDEX  125.90 (-1.47 1.15%);   Vol: 101tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, HPG, MBS, PGS, PLX, SSI, GEX, MBB, BVH, HMC, VIC, ACB, LDG, ANV, DPG, DXG, FMC, FTS, SDI, KDH, MCH, LPB, NVL, HDG, NBB, BHN, TNG, VIB, CTI, LHG, PAN, SCS, BSI, DGW, EIB, HCM, KDC, VCB, VMC, BID, GAS, HLD, DVN, MSR, SHS, PVI, PVD, CTG, PDR, […]
Tháng Một 30, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 30.01.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,110.56 (+0.76 0.07%);   Vol: 335tr  HNX-INDEX  127.36 (+0.01 0.01%);  Vol: 77tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra rồi mua vào nhẹ cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, HPG, PVS, MBS, PGS, PLX, SSI, GEX, MBB, BVH, DHC, HMC, HVN, VIC, ACB, LDG, ANV, DPG, DXG, FMC, FTS, SDI, KDH, MCH, LPB, NVL, HDG, NBB, BHN, TNG, VIB, CTI, LHG, PAN, SCS, BSI, DGW, EIB, HCM, KDC, VCB, VMC, BID, GAS, […]