Tháng Một 17, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 17.01.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,034.69 (-28.27 2.66%)   Vol: 333tr HNX-INDEX  120.42 (-1.17 0.96%)      Vol: 77tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, HPG, NT2, PVS, MBS, PGS, PLX, SSI, GEX, MBB, PVD, SBA, BVH, DHC, PDR, HMC, HVN, VIC, ACB, LDG, PHR, PGC, ANV, DPG, DXG, FMC, TCM, FTS, SDI, KDH, MCH, PTB, CSV, DPR, LPB, NVL, HDG, NBB, TDH, BHN, GMD, SJF, TNG, SVC, VIB, AAA, BWE, […]
Tháng Một 16, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 16.01.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,062.96 (-0.51 0.05%)   Vol: 340tr VN-INDEX  1,062.96 (-0.51 0.05%)    Vol: 66tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, VNM, GAS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, CVT, HPG, NT2, PVB, PVS, VND, MBS, NKG, PGS, PLX, REE, SSI, PVC, GEX, MBB, MSR, PVD, PVT, SBA, BVH, DHC, PDR, CTG, HMC, HVN, VIC, ACB, LDG, PHR, CTS, PGC, SHS, ANV, DPG, DXG, FPT, HCM, VCB, VNG, BID, FMC, TCM, VPB, DIG, FTS, […]
Tháng Một 15, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 15.01.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,063.47 (+13.36 1.27%)  Vol: 293tr HNX-INDEX  122.03 (+1.28 1.06%)   Vol: 67tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, VNM, GAS, MSN, IDI, PHC, NLG, PNJ, VJC, CVT, HPG, NT2, PVB, PVS, VND, MBS, NKG, PGS, PLX, REE, SSI, PVC, GEX, MBB, MSR, PVD, PVT, SBA, BVH, DHC, PDR, CTG, HMC, HVN, VIC, ACB, LDG, PHR, CTS, PGC, SHS, ANV, DPG, DXG, FPT, HCM, VCB, VNG, BID, FMC, TCM, VPB, DIG, FTS, SDI, KDH, […]
Tháng Một 12, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 12.01.2017

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,050.11 (+1.94 0.19%    Vol: 352tr HNX-INDEX  120.76 (-2.09 1.70%)   Vol: 139tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VIS, VNM, GAS, MSN, IDI, NCT, PHC, NLG, PNJ, VJC, CVT, HPG, NT2, PVB, PVS, VND, MBS, NKG, PGS, PLX, REE, SSI, PVC, GEX, MBB, MSR, PVD, PVT, SBA, BVH, DHC, PDR, CTG, HMC, HVN, VIC, ACB, LDG, PHR, CTS, PGC, SHS, ANV, DPG, DXG, FPT, HCM, VCB, VNG, BID, FMC, TCM, […]