Tháng Ba 6, 2018
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 06.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,120.29 (+2.5% ) ; Vol: 210tr HNX : 127.33 (+1.5% ) ; Vol: 54tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, ANV, DXG, VIB, PVI, DPG, PNJ, HDG, BVH, PAN, VIC, DIG, LDG, NLG, DGW, TV2, HD2, FMC, IDI, KDH, VCI, CTS, L14, GEX, RDP, SCR, SCS, VCG, TLD, SMB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PAN, DPG, ANV, FMC, DXG 5. Đánh […]
Tháng Ba 5, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 05.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,093.48 (-2.5% ) ; Vol: 253tr HNX : 125.51 (-2.1% ) ; Vol: 65tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, ANV, DXG, VIB, PVI, DPG, PNJ, HDG, BVH, PAN, VIC, DIG, LDG, NLG, DGW, TV2, HD2, FMC, IDI, KDH, VCI, CTS, L14, GEX, RDP, SCR, SCS, VCG, TLD 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PAN, DPG, ANV, FMC 5. Đánh giá chung thị […]
Tháng Ba 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,121.21 (+0.5% ) ; Vol: 188tr HNX : 128.25 (+0.9% ) ; Vol: 55tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VND, LDG, NLG, DGW, HPG, MBB, TV2, PLX, VRE, HD2, HVN, FMC, IDI, KDH, PHR, TNG, VCI, CTS, L14, SHS, GEX, RDP, SCR, SCS, VCG 4. […]
Tháng Ba 1, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,115.79 (-0.5% ) ; Vol: 207tr HNX : 127.10 (-0.7% ) ; Vol: 74tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra, phân phối. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VND, LDG, NLG, DGW, HPG, MBB, TV2, PLX, VRE, HD2, HVN, FMC, IDI, KDH, PHR, TNG, VCI, CTS, L14, SHS 4. Các mã giai đoạn về […]