Tháng Năm 7, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 07.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,062.26 (+3.5% ) ; Vol: 122tr HNX : 126.55 (+3.2% ) ; Vol: 43tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khối lượng thấp. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống có dấu hiệu hồi phục. Chưa mua vào cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong ngày: Chưa xem […]
Tháng Năm 4, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 04.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,026.80 (+0.0% ) ; Vol: 126tr HNX : 122.57 (+0.1% ) ; Vol: 49tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không mua vào cổ phiếu. Đã xảy ra hiện tượng call margin trên thị trường II. Các mã Breakout trong ngày: Không […]
Tháng Năm 3, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 03.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,026.46 (-0.3% ) ; Vol: 171tr HNX : 122.51 (+1.3% ) ; Vol: 50tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không mua vào cổ phiếu. Đã xảy ra hiện tượng call margin trên thị trường II. Các mã Breakout trong […]
Tháng Năm 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 02.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,029.08 (-2.0% ) ; Vol: 152tr HNX : 120.97 (-1.4% ) ; Vol: 42tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không mua vào cổ phiếu. Đã xảy ra hiện tượng call margin trên thị trường II. Các mã Breakout trong ngày: Không […]