Tháng Hai 9, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 08.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,023.25 (-1.7% ) ; Vol: 161tr HNX : 116.94 (-2.2% ) ; Vol: 46tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Không nên nắm giữ cổ phiếu. Chưa nên mua lại cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong ngày: Không […]
Tháng Hai 7, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 07.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,040.55 (+28.95 2.86%) ; Vol: 241tr HNX-INDEX  119.62 (+3.99 3.45%) ;  Vol: 58tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. Chưa nên mua lại cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong […]
Tháng Hai 7, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 06.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,011.60 (-3.5% ) ; Vol: 364tr HNX : 115.64 (-2.8% ) ; Vol: 117tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích II. Các mã […]
Tháng Hai 5, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 05.02.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VN-INDEX  1,048.71 (-56.33 5.10%);      Vol: 282tr  HNX-INDEX  118.94 (-5.03 4.06%);      Vol: 93tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích II. Các mã Breakout trong ngày: CTI, HDG Lưu […]