Tháng Năm 12, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 11.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,044.85 (+1.6% ) ; Vol: 123tr HNX : 122.77 (+1.5% ) ; Vol: 38tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khối lượng thấp. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Chưa xem xét. […]
Tháng Năm 11, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 10.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,028.87 (-2.7% ) ; Vol: 144tr HNX : 120.95 (-2.3% ) ; Vol: 48tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Chưa xem xét. Lưu ý: Đây […]
Tháng Năm 11, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 09.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,056.97 (-0.3% ) ; Vol: 126tr HNX : 123.86 (-1.2% ) ; Vol: 43tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: Chưa xem xét. Lưu ý: Đây […]
Tháng Năm 8, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 08.05.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,060.45 (-0.2% ) ; Vol: 145tr HNX : 125.33 (-1.0% ) ; Vol: 44tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống có dấu hiệu hồi phục. Chưa mua vào cổ phiếu sớm. II. Các mã Breakout trong ngày: Chưa xem xét. Lưu ý: […]