Tháng Ba 20, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 20.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,159.39 (+0.0% ) ; Vol: 190tr HNX : 135.28 (+0.9% ) ; Vol: 57tr 2.Nhận xét: HNX mua vào nhẹ, HSX mua vào rồi bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): ANV, VIB, PNJ, DIG, NLG, DGW, TV2, IDI, CTS, FTS, MBS, VND, VNM, VPB, HLD, MCH, NDN, SSI, VCS, VDS, MSR, STB, CTG, C21, GAS, REE, SHB, SHS, VCB, BID, CSV, PVT, PHC, TVB, VCI, BVH, DXG, HDG, SCR 4. […]
Tháng Ba 20, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 19.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,159.22 (+0.8% ) ; Vol: 222tr HNX : 134.10 (+0.7% ) ; Vol: 74tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): ANV, VIB, PNJ, DIG, NLG, DGW, TV2, FMC, IDI, CTS, FTS, MBS, VND, VNM, VPB, HLD, MCH, NDN, SSI, VCS, VDS, MSR, STB, CTG, C21, GAS, REE, SHB, SHS, VCB, BID, CSV, PVT, PHC, TVB, VCI, BVH, DXG, HDG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động […]
Tháng Ba 16, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 16.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,150.19 (+1.0% ) ; Vol: 260tr HNX : 133.10 (+1.4% ) ; Vol: 71tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): ANV, VIB, PNJ, DIG, NLG, DGW, TV2, FMC, IDI, CTS, FTS, LHG, MBS, VND, VNM, VPB, HLD, MCH, NDN, SSI, VCS, VDS, MSR, STB, CTG, C21, GAS, REE, SHB, SHS, VCB, BID, CSV, PVT, PHC, TVB, VCI 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, […]
Tháng Ba 15, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 15.03.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,138.76 (+0.1% ) ; Vol: 207tr HNX : 131.29 (+0.7% ) ; Vol: 72tr 2.Nhận xét: HSX bán ra, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): ANV, VIB, PNJ, DIG, NLG, DGW, TV2, FMC, IDI, CTS, FTS, LHG, MBS, VND, VNM, VPB, HLD, PDR, MCH, NDN, SSI, VCS, VDS, MSR, STB, CTG, C21, GAS, REE, SHB, SHS, VCB, BID, CSV, PVT 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, […]