Tháng Tám 19, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 16.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 964.28 (+0.3% ) ; Vol: 174tr HNX : 107.92 (-0.1% ) ; Vol: 43tr 2.Nhận xét: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, BBT, SJF, VSH, VNG, VRC, GIL, NVL, SRA, TVB, GEX 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ, có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu nằm trong nhóm tăng trưởng II. Các […]
Tháng Tám 19, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 15.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 961.37 (-1.7% ) ; Vol: 171tr HNX : 108.02 (-1.6% ) ; Vol: 54tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, BBT, SJF, VSH, VNG, VRC, GIL, NVL, SRA, TVB, GEX 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ, có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu nằm trong nhóm tăng trưởng II. Các mã Breakout […]
Tháng Tám 14, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 14.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 978.27 (+0.0% ) ; Vol: 150tr HNX : 109.79 (-0.6% ) ; Vol: 37tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GEX, BBT, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH, GIL, NVL, SRA, TVB, CAV 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: AMV, MWG, REE Lưu ý: Đây […]
Tháng Tám 14, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 978.04 (+1.0% ) ; Vol: 213tr HNX : 110.46 (+1.9% ) ; Vol: 59tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GEX, BBT, CHP, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH, GIL, NVL, SRA, TVB, CAV 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: CAV, GEX, PHR, VRC Lưu ý: […]