Tháng Chín 27, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 27.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,015.37 (+0.6% ) ; Vol: 181tr HNX : 116.08 (+0.4% ) ; Vol: 58tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MSR, ACB, CTG, MWG, HVN, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VJC, VRC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, […]
Tháng Chín 26, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 26.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,009.61 (-0.1% ) ; Vol: 220tr HNX : 115.58 (+0.1% ) ; Vol: 54tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MSR, ACB, CTG, MWG, HVN, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, […]
Tháng Chín 25, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 25.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,010.74 (-0.1% ) ; Vol: 198tr HNX : 115.52 (-0.1% ) ; Vol: 59tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh, phân phối. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MSR, ACB, CTG, MWG, HVN, SJD, FTS, PNJ 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, […]
Tháng Chín 24, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 24.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,011.29 (+0.8% ) ; Vol: 169tr HNX : 115.59 (-0.2% ) ; Vol: 49tr 2.Nhận xét: HSX mua vào, HNX bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MSR, ACB, CTG, MWG, HVN, SJD 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG […]