Tháng Mười 3, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 03.10.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,020.40 (+0.2% ) ; Vol: 160tr HNX : 115.29 (+0.3% ) ; Vol: 39tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào yếu. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: PAC, DGC, TV2, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, PVB, AMV, MBS, PHR, ANV, DBC, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MWG, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VRC, HNG, STB, HLD, KDH, PVS, EIB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG, HDG, AMV, ANV, GAS […]
Tháng Mười 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 02.10.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,018.79 (+0.6% ) ; Vol: 204tr HNX : 115.00 (-0.5% ) ; Vol: 58tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: PAC, DGC, TV2, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, PVB, AMV, MBS, PHR, ANV, DBC, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MWG, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VRC, HNG, STB, HLD, KDH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG, HDG, AMV, ANV, GAS 5. […]
Tháng Mười 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 01.10.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,012.88 (-0.4% ) ; Vol: 225tr HNX : 115.52 (-0.7% ) ; Vol: 56tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh, phân phối. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, TV2, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, PLX, PVB, AMV, MBS, PHR, ANV, DBC, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MWG, HVN, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VRC, HNG, STB, HLD, KDH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG, HDG, AMV […]
Tháng Chín 28, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 28.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,017.13 (+0.2% ) ; Vol: 225tr HNX : 116.28 (+0.2% ) ; Vol: 56tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, TV2, VHC, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, AMV, DRC, MBS, PHR, ANV, DBC, LHG, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MSR, ACB, CTG, MWG, HVN, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VJC, VRC, HNG, STB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: […]