Tháng Tư 17, 2021
IBD Canslim Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 16.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,238.71 (-0.7% ) ; Vol: 949tr VN30 : 1,276.87 (-0.6% ) ; Vol: 259tr HNXINDEX : 293.11 (-1.0% ) ; Vol: 219tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/04/2021, phiên thị trường bán ra mạnh. 16/04/2021, dấu hiệu phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. II. Tốp các cổ phiếu hoạt động tốt nhất (chưa xét đến […]
Tháng Tư 15, 2021
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 15.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,247.25 (-0.7% ) ; Vol: 771tr VN30 : 1,284.20 (-0.5% ) ; Vol: 246tr HNXINDEX : 296.12 (+0.4% ) ; Vol: 157tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 15/04/2021, phiên thị trường bán ra. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. II. Tốp […]
Tháng Tư 14, 2021
Thị trường chứng khoán lên

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 14.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,255.87 (+0.6% ) ; Vol: 814tr VN30 : 1,290.77 (+1.1% ) ; Vol: 212tr HNXINDEX : 294.83 (+0.9% ) ; Vol: 155tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 14/04/2021, thị trường mua vào tốt. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét giải ngân mua vào cổ […]
Tháng Tư 13, 2021
IBD Canslim Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 13.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,248.33 (-0.3% ) ; Vol: 978tr VN30 : 1,277.35 (-0.1% ) ; Vol: 283tr HNXINDEX : 292.19 (-1.1% ) ; Vol: 227tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/04/2021, thị trường bán ra khá. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét giải ngân mua vào cổ […]