Tháng Chín 19, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 19.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 995.54 (+0.2% ) ; Vol: 206tr HNX : 114.20 (+0.5% ) ; Vol: 62tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào rồi bán ra khá cuối phiên. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL 5. Đánh giá chung thị […]
Tháng Chín 18, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 18.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 993.49 (+0.6% ) ; Vol: 171tr HNX : 113.58 (+0.7% ) ; Vol: 51tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, TV2, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI, CEO, DGW, HCM, NLG, TNG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  xác nhận tạo […]
Tháng Chín 17, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 17.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.61 (-0.4% ) ; Vol: 165tr HNX : 112.76 (-0.5% ) ; Vol: 46tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, GKM, TV2, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, TTB, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB, ANV, DBC, LHG, THI 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB, TV2 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có khả năng tạo lại kênh lên. Số […]
Tháng Chín 14, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 14.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 991.34 (+0.3% ) ; Vol: 150tr HNX : 113.37 (+0.6% ) ; Vol: 41tr 2.Nhận xét: HSX bán ra cuối phiên, HNX mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GIL, VNS, GKM, TV2, PVT, VHC, BID, BVH, FMC, HDG, VND, TTB, GAS, GMC, NT2, PLX, PVB, TVB, AMV, DRC, MBS, PHR, TCM, VCB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, GMC, PVB 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường  có khả năng tạo lại kênh lên. Giữ cổ […]