Tháng Mười Một 28, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 26.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 921.03 (+0.3% ) ; Vol: 90tr HNX : 103.98 (-0.3% ) ; Vol: 30tr HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên yếu. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, SJD, PHR, GKM, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, EVE, VC3 5. Các mã cổ […]
Tháng Mười Một 28, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 917.97 (-0.7% ) ; Vol: 112tr HNX : 104.27 (-0.3% ) ; Vol: 36tr Hai sàn bán ra. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường  xác nhận lại kênh lên tốt. Thị trường yếu. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, TNG, CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, SJD, PHR, GKM, ANV, AMV, TNG, VEA, VHC, TVB, CVN, FMC, […]
Tháng Mười Một 22, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 22.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 924.42 (+0.2% ) ; Vol: 114tr HNX : 104.55 (+0.6% ) ; Vol: 35tr Hai sàn bán ra nhẹ cuối phiên. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường  xác nhận lại kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, TNG, CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS, PHR 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, SJD, PHR, GKM, ANV, AMV, TNG, VEA, VHC, TVB, CVN, FMC, […]
Tháng Mười Một 21, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 21.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 922.56 (+0.4% ) ; Vol: 119tr HNX : 103.90 (-0.0% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường  xác nhận lại kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, TNG, CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, CMX, SJD, PHR, GKM, ANV, AMV, TNG, VEA, VHC, TVB, CVN, FMC, STK 5. Các mã cổ phiếu tăng […]