Tháng Bảy 18, 2018
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 18.07.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 942.39 (+2.3% ) ; Vol: 185tr HNX : 106.93 (+2.0% ) ; Vol: 47tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: VIC, VC3, TV2, BBT, SJD, HNG 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có 5. Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào mạnh, khối lượng tốt. Có thể coi là phiên lấy đà, có thể xem xét mua vào cổ phiếu và giải ngân 15-20% giá trị tài khoản. II. Các mã […]
Tháng Bảy 5, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung đang trong giai đoạn downtrend

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: Giai đoạn thị trường  downtrend. 2.Nhận xét: Chúng tôi sẽ không cập nhật bài hàng ngày, cho đến khi thị trường có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt): Chưa xem xét. 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh xuống. Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu. Bài sẽ được cập nhật lại […]
Tháng Sáu 18, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 18.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.34 (-2.9% ) ; Vol: 146tr HNX : 113.04 (-2.5% ) ; Vol: 38tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường tiếp tục phá vỡ kênh lên. Không nên nắm giữ cổ phiểu. II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. […]
Tháng Sáu 16, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 15.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,016.51 (+0.1% ) ; Vol: 145tr HNX : 115.90 (+0.9% ) ; Vol: 29tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào yếu. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: ANV, DGW, VPI, PHR, DPR, DXG, HLD, TTB, HPG, PAN, SWC, FTM, VIC, NDN, TIS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: TTB 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ. Giữ cổ phiếu tăng trưởng, không nên mua bổ sung cổ phiếu trong phiên. II. Các mã Breakout […]