Tháng Sáu 11, 2018
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 11.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,039.02 (+0.0% ) ; Vol: 134tr HNX : 118.45 (-1.2% ) ; Vol: 32tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: ANV, DGW, VPI, TYA, PHR, DPR, DXG, HLD, TTB, HPG, KOS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ, tuy nhiên các mã tăng trưởng chưa thực sự  xuất hiện. Có thể xem xét giải ngân 20-25% giá trị tài khoản. […]
Tháng Sáu 10, 2018
IBD Canslim Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 08.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,039.01 (+0.2% ) ; Vol: 124tr HNX : 119.86 (+0.7% ) ; Vol: 41tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: ANV, DGW, VPI, TYA, PHR, DPR, CEO, DXG, HLD, TTB, HPG, KOS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ, tuy nhiên các mã tăng trưởng chưa thực sự  xuất hiện. Có thể xem xét giải ngân 20-25% giá trị tài […]
Tháng Sáu 10, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 07.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,036.69 (+0.2% ) ; Vol: 152tr HNX : 118.99 (-1.2% ) ; Vol: 43tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: ANV, SJF,  NDN, DGW, VPI, TYA, DPR, PHR, CEO 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ, tuy nhiên các mã tăng trưởng chưa thực sự  xuất hiện. Có thể xem xét giải ngân 15-20% giá trị tài khoản. II. […]
Tháng Sáu 10, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 06.06.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,034.50 (+1.1% ) ; Vol: 147tr HNX : 120.42 (+1.9% ) ; Vol: 45tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: ANV, SJF,  NDN, DGW, TCH, VPI, TYA, DPR, PHR 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ, tuy nhiên các mã tăng trưởng chưa thực sự  xuất hiện. Có thể xem xét giải ngân 15-20% giá trị tài khoản. […]