Tháng Hai 17, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 13.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 945.25 (+0.8% ) ; Vol: 176tr HNX : 106.49 (+0.4% ) ; Vol: 31tr Hai sàn mua vào tốt. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, SBT, NTL, DPR, GEG, HMC, VNG, PHR, HT1, PPC, NTC, VIC, NNC, VCG, DPM, CMG, TVC, ACL, STK, EIB, SRC, VSC, […]
Tháng Hai 17, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 12.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 937.54 (+1.2% ) ; Vol: 172tr HNX : 106.04 (+0.8% ) ; Vol: 34tr Hai sàn mua vào tốt. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, SBT, NTL, DPR, GEG, HMC, VNG, PHR, HT1, PPC, NTC, VIC, NNC, VCG, DPM, CMG, TVC, ACL, STK, EIB, SRC, VSC, […]
Tháng Hai 17, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 11.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 926.10 (+1.9% ) ; Vol: 105tr HNX : 105.25 (+1.8% ) ; Vol: 32tr Hai sàn mua vào mạnh, lấy đà. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên tốt. Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: PPC, VEA, EIB, DPR, HMC 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NT2, SBT, NTL, DPR, GEG, HMC, VNG, PHR, HT1, PPC, NTC, VIC, NNC, VCG, DPM, CMG, TVC, ACL, STK, EIB, […]
Tháng Hai 17, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và cổ phiếu từ ngày 21.01.2019 – 01.02.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: Ngày 21/01/2019, thị trường xác nhận kênh lên nhẹ. VNINDEX : 911.05 (+1.0% ) ; Vol: 119tr HNX : 103.37 (+1.8% ) ; Vol: 35tr 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường xác nhận kênh lên nhẹ. Tuy nhiên, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường rất chế. Hạn chế giải ngân cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Chưa xem xét. 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: Chưa xem xét. 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: Chưa […]