Tháng Tám 14, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 13.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 978.04 (+1.0% ) ; Vol: 213tr HNX : 110.46 (+1.9% ) ; Vol: 59tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GEX, BBT, CHP, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH, GIL, NVL, SRA, TVB, CAV 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: CAV, GEX, PHR, VRC Lưu ý: […]
Tháng Tám 12, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 10.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 968.47 (+0.5% ) ; Vol: 171tr HNX : 108.41 (+0.6% ) ; Vol: 32tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GEX, BBT, CHP, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH, GIL, NVL, SRA, TVB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: GIL, MWG, NVL, SJF, SRA, VCB, VRC, VSH Lưu […]
Tháng Tám 12, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 09.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 963.50 (-0.3% ) ; Vol: 156tr HNX : 107.80 (+0.1% ) ; Vol: 40tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, GEX, BBT, CHP, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: CSV, DGL Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến […]
Tháng Tám 12, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 08.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 966.27 (+1.0% ) ; Vol: 141tr HNX : 107.67 (+1.9% ) ; Vol: 44tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: VIC, DGC, VHC, GEX, BBT, CHP, SJF, VSH, VNG, DGL, VRC, GKM, TCH 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ. Giữ và có thể mua thêm cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: CSV, DGC, GKM, SJF Lưu ý: Đây là danh sách […]